YON NOUVO PWOMOSYON ANIMASYON POU CHANJMAN SOSYAL LA KÒMANSE NAN SANT NASYONAL FÒMASYON KAD PEYIZAN LAKAY MPP.

Jounen lendi 16 novanm 2015 lan, nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan Lakay (MPP). Yon nouvo pwomosyon animatè/tris pou chanman sosyal la ap dewoule kòm abitid jan sa konn fèt ak anviwon 50 jèn fanm ak gason plis kad MPP ki deside pran premye faz fòmasyon an kòm monitè. Fòmatè ki gen pou travay ak gwoup la pandan sesyon sa a se: Chavannes Jean Baptiste, Philfrant ST-NARÉ ak 2 lòt akonpayatè Vilgar Jacques ak Questamène Cénor. Premye sesyon fòmasyon sa a ap dire 2 semèn.


Baz MPP se fòmasyon se yon règ jeneral ke tout moun dwe konnen.

Se sel òganizasyon peyizan ki kwè ke chanjman y’ap goumen pou li a pa fouti posib san fòmasyon (jèn fi, jèn gason ak granmoun yo). Fòmasyon sa a ap pèmèt chak patisipan genyen kapasite pou al transfòme kominote/zòn kote yap viv la, sansibilize moun yo pou yo pran konsyans de sitiyasyon yap viv la, pèmèt yo chanje mantalite moun yo fè pòv yo epi pou yo sispann pran nan fo manit, nan blòf gwo zouzoun ap fè yo chak fwa yo bezwen dirije peyi a. Anpil òganizasyon peyizan (nasyonal ak entènasyonal) ki konprann travay MPP ap fè nan peyi a, toujou bat bravo epi rele viv pou Mouvman Peyizan Papay (MPP) k’ap travay pou transfòmasyon sosyete a kote tout eksplwatasyon ak dominasyon kaba!

Wè tou