KÒLÒK NASYONAL KONT DAPPIYANP SOU TÈ/MPP/SANT...

KÒLÒK NASYONAL KONT DAPPIYANP SOU TÈ/MPP/SANT LAKAY/NAN PAPAY

KÒLÒK sa demare nan Sant Lakay jounen vandredi 18 la pou fini samdi kap 20 Mas 2021 an ak yon mistik ki gen pou tit: Dappiyanp sou tè peyizan”. Nan mistik sa, nou jwenn pwovèb ki di : Yon sèl dwèt pa manje kalalou sa vle di depi plizyè dwèt mete ansanm ebyen kalalou a paka tonbe. Tèm kòlòk la se: “ TÈ AGRIKÒL SE POU PEYIZAN KAP TRAVAY TÈ”. Objektif kòlòk la se: “ SE KONBAT VÒLÈ KAP FÈ DAPPIYANP SOU TÈ PEYIZAN YO”. Gen anviwon 150 patisipan ki soti nan 10 Depatman peyi a pou vin patisipe nan kòlòk la.

Nan demaraj jounen 18 la, genyen 2 minit rekèyman ki pran pou tout peyizan ki mouri nan defans tè yo ak pou tout moun rejim PHTK a manje espesyalman Elèv, Etidyan, Avoka ak polisye sitou 5 polisye ki fenk mouri anba men ganstè nan vilaj de dye yo. Touswit MPP, MPNKP ak 4GKontre pran lapawòl pou swete tout otorite ak delege yo byenvini nan aktivite a. Aprè sa yon premye entèvansyon fèt ak Chavannes Jean-BAPTISTE pou prezante kontèks Entènasyonal ak Nasyonal sou dappiyanp sou tè planèt la. Nan entèvansyon sa, nou rive konprann se pa sèlman nan peyi Dayiti aksyon dappiyanp sou tè a fèt men sa fèt tou nan tout mond lan. Pliske pwojè a se yon pwojè mondyal li ye, nan sans sa nap di tout peyizan ayisyen yo kenbe fèm nan lit la paske viktwa final la se pou pèp kap goumen. Genyen anpil temwayaj kap bay nan jounen sa ak patisipan chak depatman ki prezan nan aktivite a epi jounen an ap pran fen ak prezantasyon gran liy rezolisyon final la.

POU SA NOU DI:
• ABA VÒLÈ TÈ PEYIZAN
• ABA BANDI
• VIV LIT PEYIZAN YO!
• VIV YON AYITI GRANMOUN KOTE LAVI BLAYI POU
TOUT PITIT PEYI A!

Wè tou