Gradyasyon dezyèm pwomosyon Agwoekoloji nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan Lakay (MPP).

Jounen jedi ki te 22 novanm 2012 la, anviwon 33 jèn gason ak fanm diplome nan domèn agwoekoloji nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan Lakay (MPP). Seremoni gradyasyon dezyèm pwomosyon sa a te fèt nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan Lakay (nan papay) dis (10) kilomèt de vil Ench lan.

JPEGMPP ap fòme jèn ki soti nan tout douz (12) komin nan plato santral la depi twa (3) lane nan agwoekoloji. Objektif fòmasyon sa a, se al transmèt, al montre lòt fanmiy tout teknik pou yo enstale, pran swen epi wouze jaden prekay yo, òganize aktivite tankou konsèvasyon sòl epi pwoteksyon anviwònman an.

Portfolio

Wè tou