GRADYASYON 3ÈM PWOMOSYON LEKÒL FÒMASYON POLITIK...

GRADYASYON 3ÈM PWOMOSYON LEKÒL FÒMASYON POLITIK CHALMAY PERALT/SANT LAKAY/MPP
Dimanch kit e 15 Desanm 2019 la, 3èm pwomosyon an ki te gen 33 etidyan ladan l mete fen nan etid yo tap fè nan Lekòl Fòmasyon Politik Chalmay Peralt ki chita nan Sant lakay MPP ki nan Papay nan komin Ench (plato Santral) ak yon bèl gradyasyon. Pwomosyon sa batize sou non “SANITE BELAIR” ki se yon fanm ki tap goumen pou te rann peyi Dayiti gen endepandans li, konsa pwomosyon an chwazi deviz li “ Revolisyon, se chimen Libète!”. Etidyan sa yo pa fòme sèlman pou tèt yo men yo fòme pou al fòme lòt yo ki nan menm òganizasyon kote yap milite men tou sansibilize lòt ki deyò a pou ede yo konprann kriz peyi nou an ap travèse a yon grenn moun paka chanje l men se òganize nou ansanm pou retire peyi a nan sal ye a. Chak etidyan sa yo te soti ak yon sètifika. Avan pwosyon an ale yo pase flanbo a bay yon nouvèl pwomonsyon ki gen pou vin etidye nan Lekòl

Wè tou