GRADYASYON 2YÈM PWOMOSYON ETIDYAN LEKÒL FÒMASYON POLITIK CHALMAY PERALT (LFPCP) NAN LAKAY SANT NASYONAL FÒMASYON KAD PEYIZAN YO.

Anviwon 39 etidyan sou 45 gradye ki soti nan 21 òganizasyon ki se aktè nan Mouvman sosyal ayisyen an kap aji nan 10 depatman peyi a

gradye nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan yo " Sant Lakay" jou dimanch 27 janvye 2019 la kote yo resevwa yon sètifika aprè yo fin swiv 5 sesyon fòmasyon ki dire 15 jou pa sesyon ki bay yon total 75 jou fòmasyon nan “LEKÒL FÒMASYON POLITIK CHALMAY PERALT (LFPCP)” ki gen syèj li nan “ SANT NASYONAL FÒMASYON KAD PEYIZAN " LAKAY SANT”.
Pwomosyon sa a, se 2yèm pwomosyon ki mete fen ak premye ane lekòl la, kote yo pase flanbo a bay 2 reprezantan pwochèn pwomosyon ki pral ouvri 2yèm ane lekòl la k’ap kòmanse nan mwa Mas 2019 la.

Mentò pwomosyon an se “JAN JAK DESALIN” epi li genyen kòm deviz:“PAPA DESALIN, BATAY LA AP KONTINYE”. Fòmasyon sa a pèmèt etidyan yo genyen anpil kapasite, detèminasyon ak kouraj epi pouse yo pran angajman pou yo kontinye lit la, kontinye batay tout kote yo pase menm ke batay la pa fasil pou rive chanje oubyen transfòme sosyete kapitalis sa a.

Òganizasyon ki mete lekòl sa sou pye se KROS, TÈT KOLE TI PEYIZAN AYISYEN, MPNKP, MPP epi PAPDA ak BRIGAD DESALIN kòm alye yo. Se yo menm ki jere, kòdone tout aktivite ak fonksyònman lekòl la.

Wè tou