DIFERAN PWODWI TRANSFÒME AK LÒT EKSPOZE NAN OKAZYON JOUNEN MONDYAL ANVIWÒNMAN NAN YON FWA GASTWONOMIK AK EKSPOZISYON PWODUI KI REYALIZE 5 JEN 2017 LA NAN « SANT NASYONAL FÒMASYON KAD PEYIZAN / LAKAY MPP. »

«RAPWOCHE MOUN YO PI PRÈ LANATI», tèm jounen mondyal anviwònman 2017 la, ONI chwazi pou selebre jounen sa a nan peyi kanada pou ane 2017 la epi (...) Li atik la

FÒMASYON SOU «LEADERSHIP, ANTREPRENARYA AK SISTÈM TRANSFÒMASYON»

Nan kad yon patenarya ant MPP ak CHEFS4KIDS ki kòmanse devlope depi yon ane, CHEFS 4 KIDS ( Chef Fò Kids) ki reprezante pa ATEMA, WENDY ak (...) Li atik la
Déclaration finale 40ème anniversaire MPP
Interview with Chavannes Jean Baptiste, President and Founder of Mouvman Peyizan Papay
Mouvement Paysan Papaye