40 LANE MPP AN MOUVMAN

Mouvman Peyizan Papay (MPP) pral fete 40 lane soti 17 pou rive 22 mas 2013. Se yon dat istorik tout moun t’ap tann. Kongrè a pral reyini anviwon 2000 moun, anpil manb MPP, anpil gwoupman, men tou anpil envite etranje, patnè nou, espesyalman Mouvman San Tè brezil (MST).

Asanble yo te reyini (asanble lokal, asanble zòn, asanble jeneral) pou te byen planifye evènman sa a, epi lokal yo repare mete bèlte. Men, pi gwo pwogrè a se konstriksyon nouvo biwo santral MPP a. Tout moun mete men nan pat la, epi ekip kominikasyon MPP a pran reskonsabilite yo, al rankontre benefisyè yo, manb gwoupman peyizan yo pou pran temwayaj yo, sou kisa MPP chanje nan lavi yo, pou fè yon bilan sou 40 lane depi MPP ekziste. Objektif final la se reyalize yon dokimantè sou fondatè a epi trase istwa òganizasyon an.

Kongrè a ta pral fini ak yon gwo mach soti papay pou rive ench (anviwon 10 km), epi pyès moun pat gen dwa nan mach la sil pat gen chapo ki gen koulè MPP nan lari a, ane sa a objektif la se: 40 lane, 40 000 moun nan lari.

Pandan 40 lane sa yo, MPP konnen anpil move moman, ant rebondisman politik, rezistans, difikilte sosyal ak katastwòf natirèl. Jodi a se pi gwo òganizasyon peyizan ki genyen nan peyi dayiti. Chavàn Jan Batis se yon ikòn e non li vle di anpil anpil bagay, 40 lane se laj matirite.

Wè tou